Η ΕΕ και η Τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ λάνσαρε τέσσερις νέες εγκαταστάσεις δοκιμών για την ανάπτυξη υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης (AI). Με στόχο να διασφαλιστεί η ανάπτυξη αξιόπιστης AI, τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή και 128 εταίροι δέσμευσαν 220 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία τεσσάρων νέων εγκαταστάσεων