Η ΕΕ και η Τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ λάνσαρε τέσσερις νέες εγκαταστάσεις δοκιμών για την ανάπτυξη υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η ΕΕ λανσάρει τέσσερις νέες εγκαταστάσεις δοκιμών για την ανάπτυξη υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης

Με στόχο να διασφαλιστεί η ανάπτυξη αξιόπιστης AI, τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή και 128 εταίροι δέσμευσαν 220 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία τεσσάρων νέων εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού (TEF) εντός του μπλοκ.

Αυτά τα TEF είναι φυσικές και εικονικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας όπου τεχνολογίες software και hardware βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορούν να δοκιμαστούν σε περιβάλλοντα πραγματικού κόσμου.

Θα λειτουργήσουν επίσης ως “φίλτρο ασφαλείας” μεταξύ των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών και των Ευρωπαίων πολιτών, διασφαλίζοντας έτσι μια υπεύθυνη και έτοιμη για την κοινωνία προσέγγιση για την οικοδόμηση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης.

Τα τέσσερα TEF επικεντρώνονται σε ξεχωριστούς τομείς υψηλού αντίκτυπου- αυτοί είναι:

  • Βιομηχανοποίηση: Το AI-Matters TEF θα έχει ως στόχο να βελτιώσει την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και αυτόνομων συστημάτων.
  • Υγειονομική περίθαλψη: Το TEF-Health θα περιλαμβάνει εφαρμογές της μηχανικής μάθησης στην ιατρική απεικόνιση, προσομοιώσεις εγκεφάλου και ρομποτική αποκατάσταση. Θα στοχεύει επίσης στην προστασία ευαίσθητων δεδομένων.
  • Γεωργία και τρόφιμα: Το agrifoodTEF θα αναπτύξει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για χρήση σε ολόκληρο τον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της αροτραίας και της κτηνοτροφίας, των δενδρωδών καλλιεργειών, της κηπουρικής και της μεταποίησης τροφίμων.
  • Πόλεις και κοινότητες: Η εγκατάσταση δοκιμών της Citcom.ai θα επικεντρωθεί στην ενέργεια, τη συνδεσιμότητα και την κινητικότητα. Έργο της είναι να δοκιμάζει την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική πριν ενσωματωθούν στους χώρους όπου ζουν και κινούνται οι άνθρωποι. Αυτό καλύπτει τα πάντα, από αυτοκινούμενα αυτοκίνητα μέχρι λογισμικό ανάκτησης δεδομένων τηλεπικοινωνιών.

security.gr © 1993-2024  –  All rights reserved