One Stop Security Workshop 2013

security.gr-logo-out-default.jpg

 

Η Inter Engineering ολοκλήρωσε με επιτυχία το

“One Stop Security Workshop 2013”

Malta Radisson Blu Hotel, 18-4-2013

 

Στο υπέροχο περιβάλλον του Radisson Blu hotel στο St. Julians, η Inter Engineering πραγματοποίησε το 5ο της One Stop Security Workshop και το 1ο της σεμινάριο στην Μάλτα.

Αυτή η σειρά των σεμιναρίων, αποσκοπούσε στις εταιρείες Πληροφορικής και στα στελέχη οργανισμών, μεταφέροντας την επίγνωση πάνω στις εξελίξεις των διαφόρων απειλών κατά της ασφάλειας και της επαγγελματικής πρόβλεψης τους με πρακτικό τρόπο, με απώτερο σκοπό να οπλίσει τους παρευρισκομένους με τις γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στους δικούς τους οργανισμούς και για τους πελάτες τους.

 

Εστιάζοντας στην πραγματικότητα αυτή τη φορά το workshop πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με δύο παγκοσμίου φήμης και μακροχρόνια συνεργάτες της Inter Engineering : την F-Secure, τη παγκόσμια πρωτοπόρο στην κατηγορία του Anti Malware (αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού) και την Vasco, τον ηγέτη στην κατηγορία Strong Authentication (Ασφαλής Ταυτοποίηση).

 

Η ημέρα ξεκίνησε με καλεσμένο ομιλητή τον Donald Tabone από την KPMG της Μάλτας, ο οποίος έδωσε μία ολιστική προσέγγιση πάνω στην Ασφάλεια της Πληροφορικής, δίνοντας τροφή για σκέψη και συζήτηση.

 

O Josmaarten Swinkels, ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Inter Engineering, παρουσίασε εξ ονόματος της Vasco μια εικόνα για τις μελλοντικές ανάγκες της ασφαλής πιστοποίησης σε ένα κόσμο όπου η ψηφιακή ταυτότητα των χρηστών θα πρέπει να εξατομικεύεται με την χρήση πολλαπλών συσκευών και κατά ένα συντριπτικό αριθμό των υπηρεσιών cloud.

 

O Antti Tikkanen των response labs της F-Secure συνέχισε αποκαλύπτοντας τα τελευταία tricks του Online οργανωμένου εγκλήματος καθώς και τις προβλεπόμενες εξελίξεις. Ο ρυθμός που ακολουθείται απαιτεί πρωτοποριακή αντιμετώπιση. Η καινοτομική προσέγγιση της F-Secure εξασφαλίζει επαρκής προστασία για τώρα και για το μέλλον.

 

Πάνω από 40 άνθρωποι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την εκδήλωση και τα θέματα ήταν ξεκάθαρα κάτι που φάνηκε και από την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων.

 

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με ένα ανεπίσημο γεύμα κατά τη διάρκεια του οποίου οι συζητήσεις συνεχίστηκαν.

 

Η Inter Engineering είχε την ευκαιρία να εξηγήσει την ενδεχόμενη συμβολή της στην κάλυψη των απαιτήσεων ασφάλειας και της περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνογνωσίας στη Μάλτα. Η απόκριση απέδειξε  το ενδιαφέρον υψηλού επιπέδου για τον τομέα της ασφάλειας και επιβεβαίωσε την ορθότητα αυτής της προσέγγισης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Inter Engineering στο:

sales@inter-datasecurity.com

Tel. +30.2410.670030

 

 

Inter Engineering, World of Data Security!

H Inter Engineering είναι μία από τις λίγες εταιρείες αφοσιωμένες στην Ασφάλεια Δεδομένων. Ιδρύθηκε το 1991 με επίκεντρο την καταπολέμηση Ιών υπολογιστών. Κατά την διάρκεια των ετών η εταιρεία έχει αποκτήσει πολύτιμες και μοναδικές γνώσεις σχετικά με μείζον θέματα Ασφάλειας Δεδομένων όπως η πρόληψη, εντόπιση και εξουδετέρωση Ιών-υπολογιστών, Ασφάλεια Περιεχομένων, Κρυπτογράφηση, Περιορισμός Πρόσβασης σε λογικό και φυσικό επίπεδο, Βιομετρική, Προστασία Λογισμικού από Πειρατεία και Επαναφορά Δεδομένων. Με μεγάλη ευθύνη η Inter Engineering συμβάλλει στην ειδικότητα της προστασίας ακεραιότητας δεδομένων και επιχειρήσεων με δραστηριότητες που ποικίλουν από εντατική έρευνα έως υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων.

Λειτουργώντας ως διανομέας λύσεων Ασφάλειας Δεδομένων, η Inter Engineering προσφέρει Συμβουλές, Προϊόντα και Υπηρεσίες. Η γεωγραφική περιοχή δράσης τις εταιρείας, που καλύπτεται μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών και επεκτείνεται συνεχώς, αποτελείται από Ελλάδα, Κύπρο και τα Βαλκάνια. Χάρη των συνεργασιών με κορυφαίες εταιρίες και οργανισμούς οι πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις εγγυώνται.

 

Για επικοινωνία:        Inter Engineering

Τηλ. 2410-670030

e-mail : info@inter-datasecurity.com

website : www.inter-datasecurity.com

 

 

 

 

 

 

 

English text

 

Press Release

 

For immediate publication

 

 

Inter Engineering with success completed the

 “One Stop Security Workshop 2013”

Malta Radisson Blu Hotel, 18-4-2013

In the wonderful entourage of the Radisson Blu hotel in St Julians, Inter Engineering held its fifth One Shop Security Workshop and first seminar inMalta.

 

This series of seminars, aimed at IT companies and executives of corporate accounts, delivers insight in the developments of diverse security threats and their professional anticipation in a practical way with as ultimate goal to arm the attendants with knowledge applicable in their own organizations and for their customers.

 

Focusing on actuality this time the workshop was carried out in cooperation with two renowned and longstanding partners of Inter Engineering: F-Secure, the global innovator in Anti Malware and Vasco, the leader in Strong Authentication.

 

The day was kicked off by guest speaker Donald Tabone from KPMG Malta, who gave a holistic approach to Information Security, giving food for thought and discussion.

 

Josmaarten Swinkels, founder and CEO of Inter Engineering, presented on behalf of Vasco giving an insight in the future needs for secure authentication in a world where the digital identity of users will need to be uniquely identified using multiple devices and against an overwhelming amount of cloud services.

 

Antti Tikkanen of the F-Secure response labs continued uncovering the latest tricks of online organized crime as well as the foreseen developments. The pace at which this proceeds demands novel and trendsetting approach in anticipation. The innovative F-Secure approach safeguards adequate protection now and in the future.

 

The over 40 people audience attended with great interest and the actuality of the topics was clear from the interaction.

 

The seminar was closed with an informal lunch during which discussions continued.

 

Inter Engineering had the opportunity to explain its potential contribution to coverage of security needs and further development of expertise inMalta. The feedback proved the high level of interest for security on the island and confirmed the correctness of this approach.

 

 

For more information please contact Inter Engineering at:

sales@inter-datasecurity.com

Tel. +30.2410.670030

 

Αbout Inter Engineering

Inter Engineering is one of the few companies in the world dedicated to Data Security. Founded in 1991 focused on the fighting of computer viruses, through the years the company has developed invaluable knowledge on numerous highly important Data Security Issues such as Computer Virus prevention, detection and removal, Content Security, Cryptography, logical and physical Access Control, Biometrics, Copy Protection and Data Recovery. Highly responsible Inter Engineering contributes to the professionalism of data and business integrity protection by means of activities which range from painstaking research activities up to solution providing.

 

Inter Engineering offers Consulting, Products and Services. Through a dedicated channel of reselling partners the continuously expanding territory covered consists ofGreece,Cyprusand the rest of the Balkan countries. Cooperating with globally leading companies and organizations the most up to date and efficient solutions are guaranteed.

 

Inter Engineering

Tel. +30 2410 670030

Fax +30 2410670006

E-mail: info@inter-datasecurity.com

Website: www.inter-datasecurity.com

Share!