EXPOSEC – DEFENSEWORLD 2014 – DAY 1

amcham300x250still.jpg
Δελτίο Τύπου
———-
EXPOSEC – DEFENSEWORLD 2014 CONFERENCE- Meet the future challenges
EXPOSEC – DEFENSEWORLD 2014 – DAY 1
Meet the future challenges
Αθήνα, 7 Απριλίου 2014.  Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Συμεών Γ. Τσομώκος Α.Ε. διοργανώνουν για 2η συνεχή χρονιά το Ετήσιο Συνέδριο για την Άμυνα και την Ασφάλεια “EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014” στις 7 & 8 Απριλίου 2014, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής & Αμύνης – ΕΛΕΑΑ, του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας – ΚΕΜΕΑ και του Συνδέσμου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού – ΣΕΚΠΥ.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος χαιρετίζοντας, σημείωσε: «Ένα μεγάλο στοίχημα κερδήθηκε. Περάσαμε έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης με μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, ποσοστό που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για ανεπτυγμένη χώρα.  Όμως, με μεγάλη προσπάθεια, αξιοθαύμαστη κοινωνική συνοχή και με μεγάλο κόστος στην πραγματική οικονομία, πήραμε τα δύσκολα μέτρα για να πετύχουμε δημοσιονομική προσαρμογή και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της οικονομίας μας». Και συνέχισε: «Η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας στη σταθερότητα και μας δίνει την δυνατότητα να συζητάμε πλέον την επάνοδο μας στις διεθνείς χρηματαγορές». Επεσήμανε δε, ότι «Στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων οφείλουμε να εντάξουμε και την αναδιάρθρωση της αμυντικής  μας Βιομηχανίας προκειμένου να εξασφαλίσει την ανάπτυξη της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό.  Όχι ασφαλώς γιατί αυτό αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και μόνο, αλλά αφενός γιατί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό και ευαίσθητο τμήμα της εθνικής οικονομίας και αφετέρου γιατί μια ισχυρή και υγιής αμυντική βιομηχανία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Εθνικής Άμυνας και κρίσιμο παράγοντα για την διατήρηση της ανεξαρτησίας της χώρας μας».

Η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Φώφη Γεννηματά, κατά τον χαιρετισμό της, δήλωσε: «Η χάραξη μιας κοινής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής στο πλαίσιο της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Ατλαντικής Συμμαχίας, έχει ιδιαίτερη σημασία. Με άξονες την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα και ανάπτυξη, τη διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού και τη συνεργασία, θα αναπτυχθεί μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Αμυντική, Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση». Επεσήμανε: «Η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην αλυσίδα των προμηθειών αμυντικού υλικού είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία μπορεί να  είναι, κάτω από προϋποθέσεις, αληθινός χρυσός. Είναι πεποίθησή μου

ότι τα κριτήρια αναδοχής μέρους των μεγάλων συμβάσεων που ανατίθενται σε μεγάλες βιομηχανίεςδεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μόνο τεχνοκρατικά. Θα πρέπει να είναι και γεωγραφικά. Θα πρέπει να είναι και πολιτικά. Οι βιομηχανίες της ΕΕ δεν είναι αντίπαλοι, είναι συνέταιροι και πρέπει να δρουν ανάλογα, αν επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Βιομηχανική βάση να είναι ποσοτικά συγκρίσιμη και ποιοτικά ανώτερη από άλλες» και συμπλήρωσε: «Μετά την Ουκρανική κρίση, αλλά και τις αλυσιδωτές αιματηρές αραβικές εξεγέρσεις από τη Λιβύη έως το Συριακό εμφύλιο, αντιλαμβανόμαστε ότι για τις περιοχές που βρίσκονται εγγύτερα τους, αποτελεί ζωτικής σημασίας επιλογή η ενίσχυση των υποδομών στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Τόσο η φύλαξη των συνόρων, όσο και η διεξαγωγή επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές απαιτεί ασφάλεια εφοδιασμού που επιτυγχάνεται ή τουλάχιστον διευκολύνεται με υποστήριξη εκ του σύνεγγυς. Συνεπώς, οι βιομηχανικές υποδομές των πλησιέστερων χωρών παίζουν πρωτεύοντα ρόλο και η βελτίωσή τους αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον». 

Ο Γιάννης Ταφύλλης, Υπεύθυνος για Θέματα Άμυνας, Μέλος Τμήματος Εξωτερικής & Αμυντικής Πολιτικής, ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε: Για το είδος των ΕΔ που χρειάζεται η χώρα: είναι ΕΔ μικρότερου σχήματος, μεγαλύτερου βαθμού ευελιξίας και μικρότερου κόστους. Είναι ΕΔ, που εστιάζουν όχι σε αριθμητικά μεγέθη αλλά σε  ποιοτικούς δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Είναι ΕΔ που αξιοποιούν στο μέγιστο το ανθρώπινο δυναμικό και την αμυντική βιομηχανία της χώρας. Είναι ΕΔ, χωρίς αδιαπέραστα και ανεξέλεγκτα στεγανά, ανοιχτές στον έλεγχο και την επίβλεψη από το κοινοβούλιο, από νέους, καινοτόμους θεσμούς και από ανεξάρτητες αρχές στα  πρότυπα των πλέον προηγμένων χωρών. Τέλος, είναι ΕΔ που έχουν  στέρεο δημοκρατικό προσανατολισμό και ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία.
Για το σχεδιασμό της Άμυνας: στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται ένα νέο πλαίσιο αρχών, κανόνων και ιεραρχημένων προτεραιοτήτων για τον σχεδιασμό της Άμυνας που θα μας επιτρέψει να περάσουμε σταδιακά από ένα αριθμητικό σε ένα ποιοτικό μοντέλο,  αποκαθιστώντας την αναγκαία ισορροπία μεταξύ των βασικών συντελεστών και αλλάζοντας δραστικά τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας
Ο Ernest Herold, Deputy Assistant Secretary General, Defense Investment, NATO HQ, δήλωσε κατά την ομιλία του: « Αναγνωρίζουμε πλήρως την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διατήρηση μιας ισχυρής τεχνολογικής και βιομηχανικής αμυντικής βάσης. Παράλληλα δε στο ΝΑΤΟ, εστιάζουμε στην υπερατλαντική διάσταση αυτής της πρόκλησης. Φέρουμε από κοινού τη ισχύ Ευρώπης και Βορείου Αμερικής, ένας συνδυασμός τον οποίο μπορούμε και επιβάλλεται να διατηρήσουμε».

Ομιλητές είναι:  Γεώργιος ∆ελής, Σµήναρχος, Διευθυντής, Διεύθυνση ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (∆Ι.∆Ε.Α.Π.), Υπουργείο Εθνικής Άµυνας – ∆ρ. Γεώργιος Τρουλλινός, Πρόεδρος, Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστηµικής & Άµυνας (ΕΕΛΕΑΑ) & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, INTRACOM Defense Electronics – Τάσος Ροζολής, Πρόεδρος, Σύνδεσµος Ελλήνων Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) & ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΚΜΩΝ ΑΕ – ∆ρ. Αθανάσιος Πότσης, Πρόεδρος, Ένωση Ελληνικών Βιοµηχανιών ∆ιαστηµικής Τεχνολογίας και Εφαρµογών (ΕΒΙ∆ΙΤΕ) & Μέλος Συντονιστικού Συµβουλίου si-Cluster – ∆ηµήτριος Παπακώστας,  ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία – Αντώνιος Καραουλάνης, Πλοίαρχος, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Αµυντικών Επενδύσεων & Τεχνολογικών Ερευνών, Γενική ∆ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων – Ντένης Πλέσσας, VP Business Development Initiatives, Lockheed Martin Aeronautics/International – Ιωάννης ∆εµίρης, Πρόεδρος, Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ ΑΒΒΕ) – ∆ρ. Στέργιος Τόπης, ∆ιευθυντής Marketing Αµυντικών Προϊόντων, INTRACOM Defense Electronics – Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος & CEO ONEX Technologies Inc – Θεόδωρος ∆ρίτσας, Βουλευτής, Α’ Αντιπρόεδρος Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Ελληνικής Βουλής – Κωσταντίνος  Μπακούρης,  Πρόεδρος,  ∆ιεθνής  ∆ιαφάνεια  –  Ελλάς – Βασίλειος Γαρµπής, Ταξίαρχος, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Αµυντικού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού, ΓΕΕΘΑ – Χρήστος Κόλλιας, Καθηγητής Εφαρµοσµένης Οικονοµικής, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Γεώργιος Φίλης, Καθηγητής,  Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου & Ευρωπαϊκών Διακανονισμών, Deree-The American College of Greece, Φώτης Φωτίου, τ. Υπουργός Άµυνας, Κυπριακή ∆ηµοκρατία – Arye Mekel, Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα – Πολύκαρπος Αδαµίδης, ∆ιευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και ∆ιεθνών Σχέσεων Υπουργείο Εθνικής Άµυνας – Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Οικονοµικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής, Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο  Αθηνών – Ιωάννης Βασιλείου, Καθηγητής,  Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Μανώλης Σφακιανάκης, Ταξίαρχος, ∆ιευθυντής ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, Ελληνική Αστυνοµία – ∆ρ.   Ευάγγελος   Ουζούνης,   Head   of   Resilience   and   CIIP   Unit,   Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA) –Χρήστος ∆ουλιγέρης, Καθηγητής Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά – Βασίλειος Βλάχος, Λέκτορας, Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Λάρισας – Μιχάλης Τσινισιζέλης, Καθηγητής και Πρόεδρος, Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), Αθανάσιος Πλατιάς Καθηγητής Στρατηγικής και Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Παναγιώτης Κουτσουμπέλης, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) – Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο – Πάτροκλος Γεωργιάδης,Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, Αντιστράτηγος, Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.* – Βασίλειος Κουτσολιάκος, Προϊστάμενος Τμήματος Αντιμετώπισης Διεθνούς Τρομοκρατίας, ΕΛ.ΑΣ. –Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Υπουργός, Υπουργείο Ναυτιλίας* – Αλεξάνδρα Μπουσίου, Πρόεδρος, Επιτροπή της Αρχής Προσφύγων & Συνεργάτιδα, Εργαστήριο για τη Μετανάστευση και τη Διασπορά  (ΕΜΜΕΔΙΑ) – Γρηγόριος Αποστόλου, Επικεφαλής, Επιχειρησιακό Γραφείο FRONTEX, Ελλάδα – Δανιήλ Εσδράς, Επικεφαλής, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης –Κωνσταντίνος Καραγάτσος, Διευθυντής, Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, Λιμενικό Σώμα – Πέτρος Μάστακας, Υπεύθυνος Προστασίας, Ύπατη Αρμοστία ΟΗΕ-Γραφείο Ελλάδος.

Χορηγός του συνεδρίου:  ONEX TECHNOLOGIES INC   Υποστηρικτές του συνεδρίου: Ελληνική Αεροπορική ΒιομηχανίαΕΛΤΡΟΝ Α.Ε., INTRACOM DEFENSE ELECTRONICSLOCKHEED MARTIN

Χορηγοί επικοινωνίας: Άμυνα και ΔιπλωματίαΕλεύθερος ΤύποςΚέρδος, Business PartnersFree Money,SBCSecurity ManagerIT Manager.

Χορηγoί διαδικτυακής επικοινωνίας: Newpost.grPaloSofokleousIn

Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Ηλιάς Γεραφέντη
211 2700716 – 697 0 808764
eliasg@one9six.com

imerida

Share!