Σεμινάριο Πρακτικής Εκπαίδευσης Σ.Ο.Α.

security.gr-logo-out-default.jpg

C.P.O. Tactical Course

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την γενική γνώση σε πρακτική και μόνο εξάσκηση, με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν καλύτερα σε ρεαλιστικές συνθήκες, τον τρόπο ανάπτυξης και δράσης Σ.Ο.Α., στα πλαίσια του επιχειρησιακού κύκλου προστασίας του επισήμου.
Πρακτική εξάσκηση με ρεαλιστικά σενάρια.
Ανάπτυξη Συνοδευτικής Ομάδας Ασφαλείας.
Κάλυψη και διαφυγή επισήμου σε “φιλικές” και εχθρικές επιθέσεις.
Κύκλοι ασφαλείας.
Κίνηση – Ανάπτυξη – Δράση Σ.Ο.Α. σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.
Σχηματισμοί συνοδείας επισήμου κ.α.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014
Ώρες: 10:00 – 18:00
Τόπος διεξαγωγής: CΒΙ Training Center
Κόστος: 150 € πλέον ΦΠΑ

Τηλέφωνο (+30) 210-3306606 (+30) 6936-805490
Διεύθυνση email cbi@otenet.gr
Ιστότοπος http://www.cbi.gr

Φωτογραφία: Σεμινάριο Πρακτικής Εκπαίδευσης Σ.Ο.Α.<br /><br /><br /><br />
C.P.O. Tactical Course<br /><br /><br /><br />
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου</p><br /><br /><br />
<p>Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την γενική γνώση σε πρακτική και μόνο εξάσκηση, με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν καλύτερα σε ρεαλιστικές συνθήκες, τον τρόπο ανάπτυξης και δράσης Σ.Ο.Α., στα πλαίσια του επιχειρησιακού κύκλου προστασίας του επισήμου.<br /><br /><br /><br />
Πρακτική εξάσκηση με ρεαλιστικά σενάρια.<br /><br /><br /><br />
Ανάπτυξη Συνοδευτικής Ομάδας Ασφαλείας.<br /><br /><br /><br />
Κάλυψη και διαφυγή επισήμου σε "φιλικές" και εχθρικές επιθέσεις.<br /><br /><br /><br />
Κύκλοι ασφαλείας.<br /><br /><br /><br />
Κίνηση - Ανάπτυξη - Δράση Σ.Ο.Α. σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.<br /><br /><br /><br />
Σχηματισμοί συνοδείας επισήμου κ.α.</p><br /><br /><br />
<p>Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014<br /><br /><br /><br />
Ώρες: 10:00 - 18:00<br /><br /><br /><br />
Τόπος διεξαγωγής: CΒΙ Training Center<br /><br /><br /><br />
Κόστος: 150 € πλέον ΦΠΑ

Share!