Προστασία Περιβάλλοντος

security.gr-logo-out-default.jpg

250 εκατ. βαρέλια πετρελαίου εκτιμούν στην κυβέρνηση πως θα αντληθούν από τα οικόπεδα Ιωαννίνων, Πατραϊκού Κόλπου και Κατακόλου.

Την Τετάρτη 14 Μαΐου στο υπουργείο Περιβάλλοντος, παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του αντιπροέδρου Ευάγγελου Βενιζέλου, θα υπογραφούν οι συμβάσεις μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των ανάδοχων κοινοπραξιών για έρευνες υδρογονανθράκων στα τρία αυτά οικόπεδα.

Το υπουργείο υπολογίζει πως με ανακτήσιμα αποθέματα 100 εκατ. βαρελιών από ένα κοίτασμα, με μέση τιμή τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, τα έσοδα είναι περίπου 6 δισ., κάτι που σημαίνει ότι εάν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις, για 250 εκατ. βαρέλια, το ποσό θα φτάσει τα 15 δισ. ευρώ.

Οπως έκανε γνωστό και ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τα κείμενα συμβάσεων και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υπογραφής των συμβάσεων μίσθωσης.

Υπενθυμίζεται πως κοινοπραξίες που αναλαμβάνουν τις έρευνες είναι οι:

  • Στα Ιωάννινα η Energean Oil and Gas- Petra Petroleum
  • Στον Πατραϊκό κόλπο τα Ελληνικά Πετρέλαια – Edison – Petroceltic
  • Στο Κατάκολο η Energean Oil and Gas – Trajan Oil and Gas

Οι δεσμεύσεις των εταιρειών και η φορολόγηση τους

Στις συμβάσεις προβλέπεται φορολογία 20% συν 5% (περιφερειακός φόρος) άρα 25%. Επίσης οι εταιρίες δεσμεύονται για ελάχιστες δεσμευτικές επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ, αλλά στην πράξη θα είναι υπερδιπλάσιες. Παράλληλα οι κοινοπραξίες δεσμεύονται επίσης για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και υποχρεωτική εκπαίδευση των Ελλήνων εργαζομένων στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Προστασία Περιβάλλοντος

Δίνεται έμφαση στη διασφάλιση των αυστηρότερων ευρωπαϊκών προδιαγραφών περί τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιβλήθηκαν σε δύο επίπεδα: στην προληπτική δράση σε κάθε στάδιο δραστηριοτήτων, τόσο για τις περιπτώσεις κανονικής λειτουργίας, όσο και για τις περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων, με την υποχρέωση προετοιμασίας σχεδίων διαχείρισης έκτακτων αναγκών για πιθανά περιστατικά, καθώς επίσης και στη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών που θα ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο και επόπτευση όλων των δραστηριοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σαφείς και εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής, από τον σχεδιασμό, μέχρι την τελική απομάκρυνση μιας εγκατάστασης άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

Υποχρέωση εκπαίδευσης Ελλήνων εργαζομένων

Συμφωνήθηκε με τους επενδυτές η καταβολή ετησίως συγκεκριμένου ποσού, για την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχιακού δυναμικού της χώρας στον τομέα υδρογονανθράκων.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης επισημαίνει ότι:

«Αφού δημιουργήσαμε το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης μιας νέας, ελπιδοφόρου αγοράς για τη χώρας μας, αυτή που αφορά στην έρευνα και αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, σήμερα ολοκληρώνουμε την εθνική αυτή προσπάθεια με την υπογραφή των συμβάσεων για τις τρεις περιοχές της Δυτ. Ελλάδας.

Είναι στρατηγική μας επιλογή να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας, προς όφελος των πολιτών και της εθνικής οικονομίας, σεβόμενοι το περιβάλλον. Μια επιλογή, που δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για παραγωγή νέου πλούτου και σημαντικό αριθμό νέων θέσεων απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει την ελκυστικότητα της χώρας σε επενδύσεις. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και για τις τοπικές κοινωνίες, με διασφάλιση σημαντικών ανταποδοτικών τελών και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιοχές τους.

Η χώρα το 2015 θα είναι μια άλλη Ελλάδα, η οποία όχι μόνο θα έχει ξεπεράσει οριστικά την κρίση και τα μνημόνια, αλλά με άξονα την ενέργεια θα λειτουργεί πια ως μια εθνική οικονομία η οποία δημιουργεί Ανάπτυξη και προοπτική για τον τόπο, για όλους τους πολίτες της».

Σύμφωνα, τέλος, με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΚΑ, από τις συμβάσεις απορρέουν πολλαπλές σημαντικές συνέργειες για την εθνική οικονομία, καθώς:

  • Για κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο των υδρογονανθράκων δημιουργούνται 3,2 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης στην ευρύτερη οικονομία.
  • Για κάθε ένα δολάριο που λαμβάνουν οι άμεσα εργαζόμενοι στον κλάδο Υ/Α δημιουργούνται περίπου άλλα 2 δολάρια σε εργαζόμενους άλλων κλάδων της οικονομίας.
  • Κάθε 1 δολάριο παραγόμενης αξίας από τον κλάδο, οδηγεί σε επιπρόσθετη παραγωγή.

Πετρέλαια αξίας 15 δισ. - Τα γεωτρύπανα πιάνουν δουλειά στην Ελλάδα

Share!