ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

security.gr-logo-out-default.jpg

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΚΕ.ΜΕ.Α.), έχουν προχωρήσει στη μεταξύ τους συνεργασία, για την Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1016/109/183 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 606/Β/05-03-2012) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 4892/1/76-γ΄ από 17-5-2010 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008”».

Οι εξετάσεις για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των ενδιαφερομένων, αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων και διαδικασιών ανάμεσα στους δύο φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

ΚΕ.ΜΕ.Α.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210-7481421 (κ. Πετρόπουλο Νίκο ή κ. Θέμελη Παντελή)
email: kemea@kemea.gr

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210-2709071 (κ. Σιμωτά Τίνα)
210-2709079 (κ. Ρουγγέρη, Χριστίνα)
210-2709138 (κ. Μπάσδρα Παρασκευή)
210-2709141 (κ. Παπευσταθίου Κωνσταντίνος)
email: info@eoppep.gr

Share!