Ολοκληρώθηκαν διήμερες εκπαιδεύσεις (60) αστυνομικών σε θέματα που αφορούν στην μεταχείριση των ατόμων που τελούν υπό επιστροφή

security.png

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν διήμερες εκπαιδεύσεις (60) αστυνομικών σε θέματα που αφορούν στην μεταχείριση των ατόμων που τελούν υπό επιστροφή

Οι εκπαιδεύσεις προβλέπονται στο πρόγραμμα του έτους 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών και εντάσσονται στο γενικότερο εθνικό πρόγραμμα δράσεων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών 2007 – 2013

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα για εξήντα (60) αστυνομικούς, με αντικείμενο «Εκπαίδευση στην μεταχείριση των ατόμων που τελούν υπό επιστροφή». Πραγματοποιήθηκαν σε δυο εκπαιδευτικές σειρές την 17/18-3-2014 και 20/21-03-2014, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, στο Πανόραμα Βέροιας.

Ειδικότερα, στα συγκεκριμένα σεμινάρια συμμετείχαν αστυνομικοί που προέρχεται από Υπηρεσίες της Βορείου Ελλάδος και που στα καθημερινά τους καθήκοντα διαχειρίζονται αλλοδαπούς που τελούν υπό επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους.

Το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν διακεκριμένοι καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και εμπειρογνώμονες Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις θεματικές ενότητες των εκπαιδεύσεων συμπεριλήφθηκαν ενδεικτικά αντικείμενα θεωρητικής διδασκαλίας, που αφορούν στη μεταχείριση ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο, ασυνόδευτων ανήλικων μη αιτούντων άσυλο, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και παράνομων εισερχόμενων οικογενειών.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδεύσεις αυτές, προβλέπονται στο πρόγραμμα του έτους 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, εντάσσονται στο γενικότερο εθνικό πρόγραμμα δράσεων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών 2007–2013 και χρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Στη τελετές λήξης των εκπαιδεύσεων, ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας, απένειμε τα πιστοποιητικά σπουδών στους συμμετέχοντες.

Share!