Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας “Σκηνής του Εγκλήματος”

security.gr-logo-out-default.jpg
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας “Σκηνής του Εγκλήματος” του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (Scene of Crime Working Group – European Network of Forensic Science Institutes), που διοργανώθηκε με μέριμνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας από 1 έως 3 Ιουνίου 2016, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν πενήντα ειδικοί πραγματογνώμονες και επιστήμονες, που σχετίζονται με την έρευνα της σκηνής του εγκλήματος, από εικοσιτέσσερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στους συνέδρους, τονίζοντας τη σημαντικότητα της επιστημονικής προσέγγισης στη διερεύνηση του εγκλήματος και το ρόλο και την αξία της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων στην εξέλιξη της εγκληματολογικής επιστήμης. Επιπλέον ανέφερε ότι η εγκληματολογική έρευνα της σκηνής του εγκλήματος αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά όπλα στον αγώνα για την καταπολέμηση πάσης φύσεως έκνομων ενεργειών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελληνική Αστυνομία υποστηρίζει εμπράκτως την αναβάθμιση της λειτουργίας και των δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία ως Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας εκπληρώνει την αποστολή της με επιστημονική πληρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και άκρως επαγγελματική επάρκεια και ευσυνειδησία.
Στην συνέχεια η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Υποστράτηγος (Ε.Κ.) Πηνελόπη Μηνιάτη, πραγματοποίησε ομιλία στην οποία επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι όλες οι Εγκληματολογικές Υπηρεσίες θα πρέπει να εργαστούν προς την κατεύθυνση της διαπίστευσης όλων των αντικειμένων που εξετάζουν, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πεδίο Εγκληματολογικών Επιστημών 2020, γεγονός που θα έχει οφέλη όχι μόνο για τις αστυνομικές Αρχές, αλλά και για τις κοινωνίες στο σύνολό τους.
Στην φετινή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της «Σκηνής του Εγκλήματος» δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε παρουσιάσεις, που εστιάζουν στα τρέχοντα προβλήματα και στις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των τεχνικών της έρευνας της σκηνής εγκλήματος, καθώς και στην πιστοποίηση και διαπίστευση των εγκληματολογικών ενεργειών, που λαμβάνουν χώρα σε αυτή σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ποιότητας.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων αναφορικά με την εξέταση της σκηνής ενός εγκλήματος, καθώς και παρουσίαση νέων τεχνικών εξέτασης πειστηρίων, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων και καθιστώντας τη συνάντηση ιδιαίτερα σημαντική και υπηρεσιακά ωφέλιμη.
Τα επιστημονικά θέματα που αναπτύχθηκαν είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την εγκληματολογική εξέταση πειστηρίων εντός της σκηνής του εγκλήματος αλλά και εντός του εργαστηρίου, ενώ δόθηκε μεγάλη έμφαση στη σύμπνοια και τη χρήση κοινών μεθόδων μεταξύ όλων των εγκληματολογικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σεβασμό στις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες.
Πέραν της συμμετοχής των στελεχών του Τμήματος Εξερευνήσεων, δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής και σε αστυνομικούς – εμπειρογνώμονες άλλων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που σχετίζονται με την έρευνα της σκηνής του εγκλήματος, να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό.
Σημειώνεται ότι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων είναι ο εγκυρότερος Ευρωπαϊκός Οργανισμός στους τομείς συνεργασίας μεταξύ των εγκληματολογικών Υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και τυποποίησης εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ συμμετέχουν ευρωπαϊκά Εγκληματολογικά Ινστιτούτα ή Υπηρεσίες από τριάντα έξι διαφορετικές χώρες.

Share!