Διαπραγματεύσεις πειρατικής κατάληψης

security.gr-logo-out-default.jpg

Διαπραγματεύσεις
Η περίοδος των διαπραγματεύσεων είναι συνήθως το πιο χρονοβόρο στάδιο μιας πειρατικής
κατάληψης. Οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν συνήθως από τις πρώτες 12-48 ώρες της
κατάληψης, παρ΄ολ΄αυτά υπάρχουν και κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που ξεκίνησαν μετά
από 10 ημέρες. Τα δύο μέρη- πειρατές και πλοιοκτήτες- ή οι αντιπρόσωποί τους
αντιπαρατίθενται για το ποσό των λύτρων. Η προσπάθεια μείωσης του χρόνου των
διαπραγματεύσεων, πληρώνοντας πολύ γρήγορα τα λύτρα που ζητούνται από τους πειρατές
δεν έχει αποδειχθεί ως η καλύτερη λύση. Η εμπειρία έχει δείξει πως μια βιαστική απόδοση
των λύτρων, προτρέπει τους πειρατές ,όχι απλά να μην εγκαταλείψουν το πλοίο, αλλά να
παραμείνουν και να ζητήσουν εκ νέου λύτρα. Συμπερασματικά, είναι πολύ σημιτικό για την
διαδικασία των διαπραγματεύσεων να εξαντλούνται οι αντοχές των πειρατών , έτσι ώστε να
είναι πιθανότερο το ενδεχόμενο ν’ αποχωρήσουν απ’ το πλοίο μετά την είσπραξη των
χρημάτων. Οι πειρατές έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα- το γεγονός ότι οι
εταιρίες και οι συγγενείς θέλουν να δουν το πλήρωμα να αφήνεται ελεύθερο, όσο το δυνατόν
γρηγορότερα. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούν απειλές για την ζωή των μελών. Οι πειρατές
ξεκινούν με μια απαίτηση, βασιζόμενη στο ποσό που υπολογίζουν ότι αξίζει το πλοίο και το
φορτίο του καθώς επίσης και στον αριθμό των ατόμων που επιβαίνουν στο πλοίο αλλά και
στην εθνικότητα του πλοιοκτήτη. Γενικά, ο διαπραγματευτής από την μεριά της πλοιοκτήτριας
εταιρίας αντιπροτείνει ένα ποσοστό, της τάξης του 10% απ’ αυτό που αρχικά ζήτησαν οι
πειρατές. Εκείνοι είναι πάντα έτοιμοι να μειώσουν τις απαιτήσεις τους και συνήθως η
συμφωνία κλείνει σ’ ένα ποσοστό 20-30% από το αρχικό.

Επικοινωνία- Συνήθως χρησιμοποιείται δορυφορικό τηλέφωνο, αλλά πιο σπάνια telex ή emails.
Στρατηγική πειρατών-Οι βασικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν είναι:
1. Ο εκπρόσωπος τονίζει πως δεν ελέγχει εκείνος την κατάσταση.
2. Πολύ συχνά γίνεται χρήση απειλών έναντι του καπετάνιου ώστε ν’ αυξηθεί η πίεση.
3. Τον τελευταίο καιρό μεταφέρονται συχνά οι όμηροι στην στεριά, με σκοπό να
τρομοκρατηθούν οι θεατές.
4. Πολύ συχνά, οι πειρατές επιτρέπουν στα μέλη του πληρώματος να επικοινωνήσουν με
τους συγγενείς τους, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν περισσότερη πίεση και να
εμπλακούν τα media.
5. Συχνά, μετακινούν το πλοίο από την θέση της επίθεσης, για μεγαλύτερη ασφάλεια
καθώς φοβούνται τις τοπικές ομάδες διάσωσης.

Συμβιβασμός- Σε περίπτωση συμβιβασμού, οι εταιρίες έχουν ένα ευρύ φάσμα
πληροφοριών και παρόμοιων περιστατικών σχετικά με τα έξοδα για τους διαπραγματευτές
και τους couriers.
Παράδοση- Το 2008 η παράδοση γίνονταν από μια ουδέτερη αρχή. Αυτό πλέον έχει
αντικατασταθεί από απευθείας παράδοση με εναέρια μέσα.

Τα λογιστικά των πειρατών
Οι ως τώρα αναφορές δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος των λύτρων χρησιμοποιείται για των
εξοπλισμό και το γενικότερο κόστος των μετέπειτα πειρατικών επιχειρήσεων.
Συμπεριλαμβάνονται λειτουργικά, λογιστικά και κόστη προσωπικού. Στον παρακάτω πίνακα
γίνεται μια προσπάθεια να τα συνοψίσουμε:
Ατομα / Οργανώσεις Ποσοστό
Αφεντικά 20%
Λογιστική υποστήριξη 20%
Πειρατές 30%
Κρατική υποστήριξη 30%
Πηγή: EU NAVFOR
Γενικά, ο πρώτος πειρατής παίρνει μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με τους υπόλοιπους και όποιος
παρακούσει διαταγές πληρώνει πρόστιμο. Σε περίπτωση που κάποιος από την πειρατική ομάδα χάσει
την ζωή του σε κάποια επιχείρηση, η οικογένεια του αποζημιώνεται οικονομικά από τους υπόλοιπους.
Έχουν κάποιο βαθμό οργάνωσης και κρατούν βιβλία σχετικά με τις διενεργηθείσες επιθέσεις και τα
χρήματα τα οποία εισπράττουν, αλλά και δαπανούν. Το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων είναι
δύσκολο να εκτιμηθεί και ποικίλει ανάλογα με την περίσταση. Οι τοπικοί επιχειρηματίες συχνά
επωφελούνται από τις δραστηριότητες των πειρατών καθώς τους προμηθεύουν με τρόφιμα και
εξοπλισμό αλλά επιπλέον απασχολούνται στις διάφορες δραστηριότητες των πειρατών στην στεριά,
όπως το κτίσιμο νέων κατοικιών, αγορά αυτοκινήτων, εστιατόρια κλπ. Συνηθίζουν επίσης, να
προμηθεύουν τους πειρατές και με το ναρκωτικό khat, που πωλείται στις περιοχές που βρίσκονται οι
πειρατές έναντι 65 δολαρίων σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές που στοιχίζει 15 δολάρια.

Share!