ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

security.gr-logo-out-default.jpg

ΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΥΓΟΣ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ /ANAΛΗΨΗ/ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΘΕΜΑ:

« ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ».

 

ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ /ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

ΑΠΟ Δρα ΑΘΑΝΑΣΙΟ.Ε.ΔΡΟΥΓΟ

ΕΜΑΙL:thdrougos@yahoo.com

Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να σας αναφέρω την εκ μέρους μου διαθεσιμότηταγια συγγραφή μελέτης επί του ανωτέρω ιδιαίτερα κρίσιμου και επίκαιρου θέματος, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την κρισιμότατη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.

Το μείζον θέμα της χώρας μας απαιτεί ξεχωριστή προσοχή, γιατί όπως πολύ καλύτερα γνωρίζετε οι επιπτώσεις από την παρατεταμένη κρίση, ως και η αδυναμία εξεύρεσης επαρκών και βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για την ανάκαμψη του τόπου, είναι πάρα πολύ πιθανό να προκαλέσουν πολύ επικίνδυνες εξελίξεις σε μία χώρα με ήδη τρωτό τον κοινωνικό ιστό της

Τέλος –σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη- θεωρώ μια τέτοια μελέτη ως χρήσιμο εργαλείο γνώσης και συμβουλών, σε μια χρονική περίοδο που η κατάσταση δείχνει πιθανότατα επικίνδυνες υποτροπές μέσα στο 2013-2014

Παραμένω στην διάθεση σας για παροχή τυχόν επιπρόσθετων ή και διευκρινιστικών πληροφοριών. ΣΤΟ ΕΜΑΙL μου.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και πολλούς χαιρετισμούς.

ΔΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.Ε.ΔΡΟΥΓΟΣ

 

website: www.drougos.gr
email: thdrougos@yahoo.com

Share!