ΑΡΘΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 14.1.14.

security.gr-logo-out-default.jpg

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καθώς έχετε ενημερωθεί ήδη, στο ΦΕΚ.Α.8/10.1.14 με τον Ν.4229/2014 (άρθρο 10 παρ.2) που προέκυψε άκρως αιφνίδια, αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες άδειες εργασίας που ανανεώνονται αυτήν την περίοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4213/2013 θα έχουν ισχύ έξη μηνών. Άρα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν σε σύντομο διάστημα να προμηθευτούν με την κατάλληλη πιστοποίηση, ώστε να υποβάλλουν αυτήν έγκαιρα προς περαιτέρω ανανέωση της αδείας τους.

Το τραγικό είναι ότι το ανωτέρω συνέβη σε άγνοια των ενδιαφερομένων και του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου, με συνέπεια να μην ενημερωθούν αυτοί έγκαιρα για τα δέοντα.

Έτσι εργαζόμενοι που βάσει της αρχικής τροπολογίας είχαν προσκομίσει ήδη δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας τους και όπου ανέμεναν ανανέωση αυτής για διάρκεια πέντε ετών και που λόγω οικονομικών δυσχερειών αποφάσισαν να δώσουν στην επόμενη εξεταστική περίοδο, θα βρεθούν πάλι με την αγωνία εάν θα προλάβουν να συμμετέχουν στις επόμενες εξετάσεις (εάν γίνουν και όποτε αυτές γίνουν, διότι στον τόπο αυτό που ζούμε κανείς δεν γνωρίζει τι του ξημερώνει) ώστε να είναι σε  θέση να ανανεώσουν την πολυπόθητη άδεια εργασίας τους.

Και αναφέρομαι για την επόμενη εξεταστική περίοδο και όχι για την παρούσα, διότι η ανωτέρω έκτακτη τροπολογία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την 10.01.2014 δηλαδή την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών για την 1η εξεταστική του 2014, άρα ακόμα και αν υπήρχε η περίπτωση κάποιος όλως τυχαίως να ενημερωθεί δεν είχε ούτε τον χρόνο, ούτε την δυνατότητα να βρει χρήματα την τελευταία στιγμή και να προσκομίσει δικαιολογητικά ώστε να συμμετέχει έγκαιρα στην παρούσα εξεταστική περίοδο.

Αν μάλιστα σκεφτούμε την εκδοχή όσοι συνάδελφοι πήραν την εξάμηνη παράταση αδείας τους και με δεδομένο ότι έχασαν την παρούσα, θα συμμετέχουν στην επόμενη εξεταστική, να μην περάσουν με την πρώτη, αυτοί οι συνάδελφοι βαδίζουν σε βέβαιη αργία ή απόλυση.

Και το ερώτημα που γεννάται αβίαστα είναι ένα. Δεν ήταν άραγε δυνατόν αρχής εξαρχής, τουλάχιστον εφόσον αυτή ήταν η πρόθεση του νομοθέτη, να αναφέρεται στην αρχική τροπολογία το διάστημα ισχύς των αδειών, ώστε από την πρώτη στιγμή να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι έχουν μικρό διάστημα παράτασης; Τι μεσολάβησε και όλως αιφνίδια ήλθε τροπολογία επί της τροπολογίας ώστε να περιοριστεί το διάστημα ανανέωσης το οποίο παγίως βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.6 του Ν.3707/2008 είναι πέντε έτη; Ποια συμφέροντα επέβαλλαν την τόσο αιφνιδιαστική και σε άγνοια των εργαζομένων, αλλαγή της τροπολογίας εν μία νυκτί;

Εξάλλου ούτως ή άλλως και όσοι ανανέωναν για πέντε έτη, είχαν μπροστά τους στην επόμενη ανανέωση αδείας τις εξετάσεις πιστοποίησης;

Αλλά εδώ φαίνεται ο απόλυτος εμπαιγμός της Πολιτείας προς τους πολίτες της, αλλά και άκρατος καιροσκοπισμός, εφόσον νομοθετεί γι’ αυτούς με μεθόδους κοπτοραπτικής, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τις κοινωνικές συνέπειες των αποφάσεων της και μάλιστα για επαγγελματικές ομάδες και εργαζομένους πενιχρών πλέον μισθών.

Δηλαδή πλέον η κάθε νομοθετική ρύθμιση έχει να κάνει με το μετεωρολογικό δελτίο καιρού. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Νόμοι επί νόμων, αποφάσεις επί αποφάσεων, για ζητήματα που θα μπορούσαν να έχουν ρυθμιστεί αρχής εξ αρχής με μία απλή μελέτη σε συνδυασμό με τα συναρμόδια όργανα που εκπροσωπούν τον κλάδο, ώστε τα πράγματα από την αρχή να είχαν πάρει τον δρόμο τους.

Να σημειώσω δε ότι ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, αν θα απαιτηθεί για όσους ανανεώσουν την άδεια τους για εξάμηνο, εφόσον αυτοί λάβουν την ανάλογη πιστοποίηση εάν θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν συνολικά τα δικαιολογητικά ανανέωσης αδείας τους από την Αρχή, μπαίνοντας σε νέες δαπάνες (παράβολο και βεβαίωση ψυχιάτρου) μέσα σε ελάχιστο διάστημα.

Ευχόμαστε τουλάχιστον τα δικαιολογητικά ανανέωσης αδείας να μην είναι απαιτητά στο σύνολό τους από την αρχή, ώστε να υποβληθούν οι συνάδελφοι πάλι στην ίδια ταλαιπωρία και σε μάταιες δαπάνες, για ένα ζήτημα που αρχής εξ’ αρχής η Πολιτεία και τα συναρμόδια υπουργεία τους έπρεπε να είχαν επιλύσει.

Προς ενημέρωση απάντων συναδέλφων.

Με εκτίμηση

Αθήνα 14η Ιανουαρίου 2014

Άνθης Ανδρέας (S.S.M.-C.C.O.)

Αριστούχος στην Διοίκηση Έργων Ιδιωτικής Ασφάλειας (New York College)
Σύμβουλος & Εμπειρογνώμων Ασφαλείας (N.Y.C.)
Πιστοποιημένο Στέλεχος Εμπιστευτικότητας Οργανισμών (B.E.C.C.A.- EUROPE)
Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Ασφάλειας (Α.Μ. Ο.Α.Ε.Δ. / Α.Μ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Ειδικός (Expert) στην Παροχή Ασφάλειας (D.S.S.- U.S. Department of State)

Share!