ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

security.gr-logo-out-default.jpg

Minagiasbook3_280
Του Χρήστου Μηνάγια
minagias@gmail.com, τηλ. 6948260485
Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΑ∆ΜΟΣ (τηλ. 2310252320, Ερµού 48
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623) το βιβλίο του Χρήστου Μηνάγια µε τίτλο: «ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ, Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ».
Ο Χρήστος Μηνάγιας γεννήθηκε το 1960 στην Ελευθερούπολη Καβάλας.
Το 1978 εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων απ’ όπου απεφοίτησε το 1982
ως ανθυπολοχαγός πεζικού.
Ως αξιωµατικός υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες Πεζικού και Επιτελεία, σε κρίσιµες
θέσεις στο εξωτερικό, καθώς επίσης στα Τµήµατα Τουρκίας των ∆ιευθύνσεων
Πληροφοριών του ΓΕΣ και του ΓΕΕΘΑ, απ’ όπου και αποστρατεύθηκε, µε τη
βούληση του, µε το βαθµό του ταξιάρχου.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Αµύνης, της Ανωτάτης Σχολής Πολέµου, όλων
των Σχολείων Πεζικού, της Σχολής Αλεξιπτωτιστών και της Στρατιωτικής Σχολής
Ξένων Γλωσσών (τµήµα τουρκικής γλώσσας).
Φοίτησε στη ∆ιακλαδική Σχολή Άµυνας της Γαλλίας (Collège Interarmées de
Défense) όπου του απενεµήθησαν το πτυχίο Ανώτερων Αµυντικών Σπουδών
(επιπέδου ΜΑΣΤΕΡ ή διδακτορικών σπουδών) και το πτυχίο Ανώτερων
Στρατιωτικών Σπουδών. Επίσης, σπούδασε στο Κέντρο ∆ιπλωµατικών και
Στρατηγικών Σπουδών (Centre d’ Etudes Diplomatiques et Strategiques) και του
απενεµήθη µεταπτυχιακός τίτλος Ανώτερων ∆ιπλωµατικών Σπουδών από την
πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα. 2
Είναι ιδρυτικό µέλος της Ακαδηµίας Στρατηγικών Αναλύσεων, µέλος του Συνδέσµου
Επιτελών Εθνικής Άµυνας (Σ.Ε.ΕΘ.Α.), ιδρυτικό µέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου
Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και ενίοτε διδάσκει σε στρατιωτικές σχολές.
Επίσης, το 2010 εκδόθηκε το βιβλίο του «Η Γεωπολιτική Στρατηγική και η Στρατιωτική
Ισχύς της Τουρκίας» (εκδόσεις Τουρίκη) και το 2014 το βιβλίο του «Αποκαλύπτοντας
τον Τουρκικό Λαβύρινθο, Ισλάµ και Πολιτική στην Τουρκία» (εκδόσεις Κάδµος), ενώ
είναι τακτικός αρθρογράφος επί θεµάτων Τουρκίας στην ιστοσελίδα
www.geostrategy.gr και άρθρα του έχουν δηµοσιευθεί σε εφηµερίδες, περιοδικά και
ιστοσελίδες της Ελλάδος και της Κύπρου.
Οµιλεί αγγλικά, γαλλικά και τουρκικά.
Περισσότερες λεπτοµέρειες για το εν λόγω βιβλίο παρατίθενται ακολούθως:
Η Τουρκία είναι ένα κράτος που επενδύει διαχρονικά στην πολιτική ισχύ,
προβάλλοντας τη στρατιωτική της ισχύ για πολιτικούς λόγους. Oι κύριοι παράγοντες
που προσδιορίζουν τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική παράµετρο ισχύος, στην
εκµετάλλευση των οποίων η Άγκυρα εξαντλεί ένα µεγάλο µέρος της ενεργητικότητάς
της, είναι η γεωγραφική θέση της χώρας, τα πολιτικο-οικονοµικά της δεδοµένα, η
στρατιωτική της ισχύς και η παρουσία της στο διεθνές περιβάλλον.
Η εθνική στρατηγική των Τούρκων αφορά στη βιωσιµότητα, την ευηµερία και τη
διαφύλαξη του έθνους, έχοντας ως κύρια στοιχεία την εθνική ισχύ, τους εθνικούς
στόχους και τα εθνικά συµφέροντα. Για το λόγο αυτό, στο παρόν βιβλίο γίνεται µια
προσπάθεια ανάδειξης όλων εκείνων των παραγόντων που θα δώσουν στον
αναγνώστη τη δυνατότητα να αντιληφθεί την πραγµατική διάσταση της τουρκο-
ισλαµικής απειλής.
Στα Κεφάλαια 1 και 2 αναλύονται τα στοιχεία εθνικής ισχύος της Τουρκίας βάσει των
οποίων αυτή προσπαθεί να υλοποιήσει τις επιδιώξεις της και να επιβάλλει τη θέληση
της σε άλλα κράτη. Συνακόλουθα δε, διαπιστώνεται ότι η Άγκυρα άρχισε να
παρουσιάζει κλιµακωτά στη διεθνή κοινότητα τη γεωπολιτική της θέση ως ένα µέσο
που θα µετατρέψει την υφιστάµενη περιφερειακή της στρατηγική σε παγκόσµια. Έτσι,
αντί να χρησιµοποιεί την αξία της εντός των συνόρων, προσανατολίζει τις απαιτήσεις
της σε όλη την ήπειρο και σε παγκόσµια κλίµακα, προκειµένου να βρεθεί σε ένα
δυναµικό γεωπολιτικό περιβάλλον, διεθνών, οικονοµικών και πολιτικών σχέσεων,
καθώς επίσης και σχέσεων ασφαλείας.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη στρατηγική εθνικής ασφαλείας και τα σχέδια επιχειρήσεων
εναντίον της Ελλάδος, στο Κεφάλαιο 3 του βιβλίου αναλύονται οι τουρκικοί
σχεδιασµοί και οι διαδικασίες βάσει των οποίων υλοποιούνται οι αποφάσεις της
εκάστοτε κυβέρνησης. Επιπλέον, γίνεται µια προσπάθεια αποκωδικοποίησης της
τουρκικής αντίληψης για τη διακλαδική συνεργασία που υπάρχει µεταξύ των Κλάδων
των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων και τους τρόπους ενεργείας στα Θέατρα
Επιχειρήσεων της Θράκης και του Αιγαίου-Ανατολικής Μεσογείου.
Στην Τουρκία, ο ψυχολογικός πόλεµος αποτελεί ένα τοµέα που όλες οι πολιτικές και
στρατιωτικές ηγεσίες έδωσαν πολύ µεγάλη βαρύτητα, συγκροτώντας
πολυδιάστατους µηχανισµούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Για το 3
λόγο αυτό στο Κεφάλαιο 4, η προσέγγιση του εν λόγω θέµατος στηρίχθηκε
αποκλειστικά σε τουρκικές πηγές και ειδικότερα στο βιβλίο Psikolojik Savaş
(Ψυχολογικός Πόλεµος) του Τούρκου καθηγητή ψυχιατρικής της στρατιωτικής
ιατρικής Nevzat Tarhan, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα τόσο για τη
σοβαρότητα και υπευθυνότητα που η τουρκική πλευρά αντιµετωπίζει τον ψυχολογικό
πόλεµο, προκειµένου να αποσταθεροποιήσει τους αντιπάλους της ηθικά, πολιτικά,
οικονοµικά, κοινωνικά και στρατιωτικά, όσο για τις προθέσεις και τους σχεδιασµούς
της Άγκυρας εναντίον της Ελλάδος.
Όλα τα στοιχεία του βιβλίου αποτελούν προϊόν προσωπικής έρευνας του συγγραφέα
µέσω τουρκικών βιβλίων, µελετών τουρκικών πανεπιστηµίων και κέντρων
στρατηγικών µελετών, περιοδικών, ΜΜΕ, του διαδικτύου κ.ά., ενώ οι µεταφράσεις
όλων των κειµένων έγιναν από τον ίδιο. Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν είναι κατά
βάση τουρκικές, µε σκοπό ο Έλληνας αναγνώστης να κατανοήσει την τουρκική
πραγµατικότητα και να προσεγγίσει τον τρόπο σκέψης των Τούρκων κάτω από το
δικό τους πρίσµα.
Στο ∆εύτερο Μέρος του βιβλίου αναγράφονται τα εξαγόµενα συµπεράσµατα και οι
προβληµατισµοί που δηµιουργούνται για την Ελλάδα και την εξέλιξη των
ελληνοτουρκικών προβληµάτων. Επίσης, στα Παραρτήµατα Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄. ΣΤ΄ και Ζ΄
παρατίθεται το πρωτογενές υλικό των τουρκικών σχεδίων επιχειρήσεων,
µεταφρασµένο στα ελληνικά, αναφορικά µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό της 1ης
τουρκικής Στρατιάς στη Θράκη, τις ναυτικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, τις αεροπορικές
επιχειρήσεις εναντίον της Ελλάδος, καθώς επίσης τα σχέδια αποσταθεροποίησης της
Τουρκίας από το βαθύ κράτος και ανατροπής της κυβέρνησης Erdoğan. Φυσικά
εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς ότι, οι Φάσεις ∆ιεξαγωγής των εν λόγω σχεδίων
αποσταθεροποίησης µπορεί να αποτελέσουν modus operanti για διεξαγωγή
ανάλογων τουρκικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Επιπλέον, στο
Παράρτηµα Α΄ παρουσιάζεται η αντιστοιχία ελληνικών-τροποποιηµένων τουρκικών
τοπωνυµίων της Τουρκίας, δεδοµένου ότι αυτά αναγράφονται µόνο µε την τουρκική
ονοµασία στους χάρτες διάταξης των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων, στις θέσεις των
στρατιωτικών σχηµατισµών κ.λπ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η εθνική στρατηγική της Τουρκίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η εθνική ισχύς της Τουρκίας 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Οι βασικοί άξονες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής
 Εγγύς ηπειρωτικός χώρος της Τουρκίας (Καύκασος, Κασπία Θάλασσα και
Κεντρική Ασία)
 Εγγύς χερσαίος χώρος της Τουρκίας
 Εγγύς θαλάσσιος χώρος της Τουρκίας
 Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο
 Τα αδιέξοδα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η στρατηγική εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας και τα σχέδια επιχειρήσεων
εναντίον της Ελλάδος
 Ο σχεδιασµός της εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας
 Πόλεµος
 Αρχές Πολέµου
 Αρχές Επιχειρήσεων
 ∆ιακλαδική συνεργασία και υποστήριξη στις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις
 Τα σχέδια επιχειρήσεων της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος
 Θέατρο Επιχειρήσεων Έβρου
 Θέατρο Επιχειρήσεων Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέµου
 Ο ψυχολογικός πόλεµος στην Τουρκία
 Ο νέος ρόλος της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜİΤ στο εξωτερικό
 Πρόγραµµα καταγραφής της άποψης ξένων κρατών για την Τουρκία και την
τουρκική αντίληψη
 Σχεδιασµός και οργάνωση επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης από την Τουρκία
στην Ελλάδα
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Συµπεράσµατα – Παραρτήµατα
Συµπεράσµατα
Παραρτήµατα
Α΄ Αντιστοιχία ελληνικών-τροποποιηµένων τουρκικών τοπωνυµίων της Τουρκίας
B΄ Επιχειρησιακός Σχεδιασµός 1ης τουρκικής Στρατιάς
Γ΄ Σχέδιο Επιχειρήσεων Suga
∆΄ Σχέδιο Αεροπορικής Επιχείρησης Oraj 5
Ε΄ Σχέδιο Επιχειρήσεων Kafes (Κλωβός)
ΣΤ΄ Σχέδιο επιχειρήσεων Balyoz (Βαριοπούλα)
Ζ΄ Σχέδια επιχειρήσεων Çarşaf (Σεντόνι) και Sakal (Γενειάδα)
Βιβλιογραφία

Share!